نحوه ذخیره Primavera به عنوان یک فایل PDF

نحوه ذخیره Primavera به عنوان یک فایل PDF

Primavera یک برنامه مدیریت برنامه است که بطور گسترده استفاده می شود و توسط Oracle ساخته شده است. این امکان را به کاربران می دهد تا زمان و هزینه های مربوط به طیف وسیعی از منابع مرتبط با پروژه ، از جمله نیروی کار ، مواد و تجهیزات را ردیابی کنند. به طور پیش فرض...

CART

Registration

Forgotten Password?