چگونه می توان چاپگر آفلاین را به صورت آنلاین آورد

چگونه می توان چاپگر آفلاین را به صورت آنلاین آورد

هنگامی که یک چاپگر در یک شبکه "آفلاین" می شود ، مانع از تکمیل کارهای چاپی شما می شود. این می تواند ناامید کننده باشد ، اما رفع آن بسیار ساده است. در اصل ، مشکل این است که کامپیوتر و چاپگر به هم متصل نیستند یا چیزی مانع از برقراری ارتباط می شود. این...

CART

Registration

Forgotten Password?