چاپگر من در حال چاپ کاراکترهای عجیب است

چاپگر من در حال چاپ کاراکترهای عجیب است

هنگامی که خطایی با داده های ارسال شده به چاپگر رخ می دهد ، چاپگر ممکن است سندی را که شامل صفحات نمادهای عجیب ، حروف تصادفی یا متن تقسیم شده است چاپ کند. اگر مشکل فقط یک بار رخ داد و به خودی خود برطرف شد ، نیازی به نگرانی در مورد آن نیست....

CART

Registration

Forgotten Password?