شناخت انواع درام کپی و پرینتر

OPC Drum درام چیست؟ OPC استانداری از Organic Photo Conductor و برای درام های پرینتر و دستگاه های کپی می باشد. یک OPC Drum قطعه ای بلند از فلز که به شمایل سیلندر بوده و پوشش بیرونی بسیار حساس و ظریفی دارد که عموما به رنگ های آبی، سبز و قرمز تولید می شود.مشاهده کاملشناخت...

CART

Registration

Forgotten Password?