نحوه تنظیم چاپگرهای بی سیم

نحوه تنظیم چاپگرهای بی سیم

چاپگر بی سیم برای چاپ از آن رایانه نیازی به اتصال به رایانه ندارد. این نوع چاپگر می تواند به خصوص در شبکه های بی سیم که در آن بسیاری از کامپیوترها به همان چاپگر نیاز دارند ، سودمند باشد. اما قبل از چاپ هر رایانه ای بر روی آن چاپگر ، باید به درستی...

CART

Registration

Forgotten Password?