نحوه حذف تاریخچه چاپگر

نحوه حذف تاریخچه چاپگر

تاریخچه چاپگر فعالیت ثبت شده ای است که از طریق رایانه به چاپگر ارسال می شود. این فعالیت ممکن است شامل کارهای چاپی فعال ، اسناد چاپ شده قبلی و اسناد بالقوه پاک شده ، متوقف شده یا لغو شود. برخی از کاربران از نظارت بر این فعالیت و تاریخ تصمیم می گیرند ، زیرا...

CART

Registration

Forgotten Password?