نحوه تنظیم مجدد کارتریج HP Inkjet

نحوه تنظیم مجدد کارتریج HP Inkjet

یکی از شکایاتی که در مورد چاپگرها می شنوید این است که تعویض چاپگر ارزان تر از خرید جوهر برای آن است. این معمولاً کاملاً درست نیست ، به جز چاپگرهای بسیار کم هزینه ، اما قطعاً جوهر یک هزینه عمده است. پر کردن کارتریج بسیار اقتصادی تر است و راهی برای حل مشکل کارتریج...

CART

Registration

Forgotten Password?