نحوه تنظیم مجدد چاپگر سامسونگ CLP-300

نحوه تنظیم مجدد چاپگر سامسونگ CLP-300

هنگامی که سامسونگ CLP-300 شما به درستی پاسخ نمی دهد ، یا نیاز به پیکربندی مجدد دارد ، می توانید چاپگر را مجدداً تنظیم کنید تا هرگونه خطا یا تنظیمات پیکربندی را پاک کنید. تنظیم مجدد برق ، تنظیمات موجود در صفحه سیستم را پاک می کند. مرحله 1 دکمه پاور را فشار دهید تا...

CART

Registration

Forgotten Password?