دولوپر یا پودرسنگین درکپی چیست؟

دولوپر یا پودرسنگین درکپی چیست؟

دولوپر یا پودرسنگین درکپی چیست؟ دولوپر یا پودرسنگین چیست ؟ 1.دولپردر دستگاه کپی نوعی مگنت یا اهن ربا بحساب می اید ،ک نقش مهمی در چاپ دارد. 2.کار دولپر در دستگاه نوعی باردار کردن درام می باشد ک تونر را از از مخزن تونر کشیده و ب روی درام اضافه میکند 3.دولپر اکثر دستگاه ها...

CART

Registration

Forgotten Password?