معرفی تکنولوژی های جدید صنعت چاپ

بررسی فناوری‌های نو در صنعت چاپ سه‌بعدی در اولین و دومین روز از برگزاری نخستین نمایشگاه چاپ سه‌بعدی، 9 سخنرانی علمی در حوزه فناوری‌های نوظهور چاپ سه‌بعدی و کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف توسط اساتید برجسته ارائه شد.مشاهده کاملمعرفی تکنولوژی های جدید صنعت چاپ

CART

Registration

Forgotten Password?