تفاوت بین کارتریج های Inkjet معمولی و XL کانن

تفاوت بین کارتریج های Inkjet معمولی و XL کانن

وقتی به دنبال جوهر هستید ، معمولاً بیشترین میزان جوهر را برای پول خود می خواهید. بسیاری از چاپگرها از جمله مدل های کانن دارای کارتریج های جوهر معمولی هستند که حدود 200 صفحه چاپ می کنند و کارتریج های جوهر XL که میزان چاپ را دو برابر می کند. آنها را با هم مقایسه...

CART

Registration

Forgotten Password?