کاغذکش ریکو Paper Feed Roller Ricoh Aficio MP2510/MP2500/1022

مناسب برای مدل های ریکو
Aficio MP2510/2550/2851
Aficio MP3010/3351
Aficio MP2500
Aficio 3025/3030
Aficio 1022/1027
Aficio 2022/2027/2032