کارتریج درام پاناسونیک Panasonic KX-FA412

دستگاه های سازگار :
Panasonic KX-MB1900, KXMB2000, KXMB2010, KXMB2020, KXMB2025, KXMB2030, KXMB2061, KX-MB2062