کارتریج تونر شارپ Cartridge Sharp MX-235

سازگاری با مدل های شارپ:

Sharp MX 235NT Sharp AR-5618, AR-5620, AR-5623, MX-M182D, MX-M202D, MX-M232D