کابل اسکن کانن Scanner Cable Canon M236

۴۵,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های کانن:

Canon imageCLASS MF211
Canon imageCLASS MF212
Canon imageCLASS MF215
Canon imageCLASS MF216
Canon imageCLASS MF217
Canon imageCLASS MF221
Canon imageCLASS MF222
Canon imageCLASS MF223
Canon imageCLASS MF224
Canon imageCLASS MF226
Canon imageCLASS MF227
Canon imageCLASS MF229
Canon imageCLASS MF231
Canon imageCLASS MF232w
Canon imageCLASS MF233
Canon imageCLASS MF235
Canon imageCLASS MF236
Canon imageCLASS MF237w
Canon imageCLASS MF243
Canon imageCLASS MF244dw
Canon imageCLASS MF246dn
Canon imageCLASS MF247
Canon imageCLASS MF249dw