چیپ قرمز شارپ chip Sharp MX 2301/MX-31GTMA magenta

مناسب برای مدل های شارپ

Sharp MX 2301
Sharp MX 2600
Sharp MX 2601
Sharp MX 3100