چیپ شارپ Chip Sharp AR 121/AR-M 150

۱۸,۰۰۰ تومان

مناسب برای مدل های شارپ 

Sharp AR 121 / E
Sharp AR 122 / EN
Sharp AR 151
Sharp AR 152
Sharp AR 153 E / EN
Sharp AR 156
Sharp AR 157 / E / EN
Sharp AR 168
Sharp AR M 150
Sharp AR M 155