چرخ زیرین رابط فیوزینگ Sharp AR-122/203

کد فنی (Part Number):
NGERH0018QSZZ
دستگاه های سازگار:
Sharp AL1000, AL1010, AL1020, AL1041, AL1200, AL1220, AL1250, AL1251, AL1520, AR150, AR150N, AR153E, AR153EN, AR155, AR155N, AR157E, AR157EN, ARF151, FODC550
Toshiba E STUDIO 12, 120, 15, 150
Xerox WorkCentre Pro 16FX, XD100, XD102, XD103F, XD104, XD105F, XD120F, XD125F, XD130DF, XD155DF