چرخ دنده کوپلینگ درایو اصلی توشیبا Toshiba 166

: PART NUMBER
6LE56653000