چرخ دنده فیوزینگ توشیبا Toshiba 160

: part number
41306065000