چرخ دنده سر هاترول شارپ Sharp AR-452

کد فنی (Part Number):
NGERH2059FCZ1
دستگاه های سازگار:
Sharp MX-B401, MX-B402, MX-B402SC, MX-C402SC, MX-M283N, MX-M363N, MX-M363U, MX-M452, MX-M453N, MX-M453U, MX-M503N, MX-M503U, MX-M623N, MX-M623U, MX-M654N, MX-M753N, MX-M753U, MX-M754N