چرخ دنده رابط هیتر شارپ Sharp AR-5316

کد فنی (Part Number):
NGERH0055QSZZ
دستگاه های سازگار:
SHARP AR-160, AR-161, AR-200, AR-205, AR-206, AR-207, AR-1118J, AR-2718, AR-5316, AR-162, AR-163, AR-164, AR-162S, AR-200S,AR-200SE, AR-5015, AR-5020, LANIER 5216, LANIER 5220