چرخ دنده دولوپر توشیبا Toshiba 166

: PART NUMBER
6LA81685000