چرخ دنده درگیر ضایعات درام شارپ Sharp AR-M160

: PART NUMBER
NGERH0037QSZZ