چرخ دنده درایو توشیبا Toshiba 350

:part number
44201376000