چرخ دنده درایو توشیبا Toshiba 166

: part number
6LE56641000