پیکاپ دستی توشیبا Toshiba E-ST 166

: PART NUMBER
6LA79037000