هاترول کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta BH200

سازگار با مدل های کونیکا مینولتا:

Konica Minolta BH200 BH222 BH223 BH250 BH282 BH350 BH362

part number:4030-5701-03