فرمتر پرینتر اچ پی 601 Formatter Board HP LaserJet M601

سازگار با مدل های پرینتر اچ پی:

HP LaserJet M 601 Printer
HP LaserJet M 602 Printer
HP LaserJet M 603 Printer