غلتک مگنت توشیبا Toshiba E-studio 166

: PART NUMBER
6LH23270000