سینی خروجی سامسونگ PAPER STACKER FOR SAMSUNG SL-M4020/سینی پرینتر

۷۵,۰۰۰ تومان

سازگار با مدل های سامسونگ 

CLP-680DW/XAA
CLP-680ND/XAA
SL-M3820ND/XAA
CLP-680ND/XBH
SL-M4020NX/XAA
SL-M3320ND/XAA
SL-M4020ND/XAA
SL-M3820DW/XAA
CLP-680ND/XPE
CLP-680DW/XBG
SL-M3820D/XAA
SL-M3820ND/XBH
SL-C2620DW/XAA
SL-M4020ND/XBG
SL-M4020ND/XBH
SL-M3825DW/XAA
SL-C3010DW/XAA
SL-M4024ND/XAA