دولوپر شارپ Sharp MX-500GV

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp MX-M 282N, MX-M 283N, MX-M 362N, MX-M 363N,
MX-M 363U, MX-M 453N, MX-M 453U, MX-M 503N, MX-M 503U