درام کارتریج توشیبا Toshiba 2505

PART NUMBER : 6LJ83358000