درام شارپ Sharp MX 4500

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp MX 2300N 2700N 3500N 3501N 4500N 4501N MX2300N MX2700N MX3500N MX3501N MX4500N MX4501N