درام شارپ Drum Sharp AR M550-M620

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AR M550 M620 M700 ARM550 ARM620 ARM700 MXM550 MXM620 MXM700