درام شارپ Drum Sharp AR 270

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AR 270 271 275 255 265 258 235 236 316 318 311