ترمیستور شارپ SHARP AR-236

سازگار با مدل های شارپ:

SHARP AR-M236
SHARP AR-5631
SHARP AR-5625
SHARP AR-M237
SHARP AR-M257
SHARP AR-M276
SHARP AR-M277
SHARP AR-M317
SHARP MX-M260
SHARP MX-M310