بوش شارپ Lower Roller Bushing Sharp AR20x

مناسب برای مدل های شارپ

AR200/201/205/206/207
AR160/161/162/163/164
AL1000/1010/1020
AL1200/1220/1240/1250
AR153/158/208
AL2030