بلید پرینتر توشیبا Blade toshiba 358

PART NUMBER : 44204048000