بلید پرینتر توشیبا Blade toshiba 2500

PART NUMBER : 6LE98146000