بلید پرینتر توشیبا Blade toshiba 2006

PART NUMBER : 6LA27845000