بلید شارپ Drum Cleaning Blade Al 1000bl

مناسب برای مدل های شارپ
AL1000/1010/1020
AL1200/1220/1240/1250
AR153/158/208