بلید شارپ Cleaning Blade Sharp 363-452

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp MX-M283N, MX-M363U, MX-M453N, MX-M453U, MX-M503N, MX-M503U