بلبرینگ هاترول شارپ AR-350/550U

پارت نامبر:

NBRGY0646FCZZ
NBRGY0729FCZZ
NBRGY0761FCZZ

سازگار با مدل های شارپ:

Sharp AR250
Sharp AR280
Sharp AR281
Sharp AR285
Sharp AR286
Sharp AR287
Sharp AR335
Sharp AR336
Sharp AR337
Sharp AR405
Sharp AR407
Sharp AR501
Sharp AR505
Sharp AR507
Sharp AR5125
Sharp AR5132
Sharp ARC150
Sharp ARC860
Sharp ARC861
Sharp ARC862
Sharp MX-M283N
Sharp MX-M363N
Sharp MX-M363U
Sharp MX-M452
Sharp MX-M453N
Sharp MX-M453U
Sharp MX-M503N
Sharp MX-M503U
Sharp MX-M623N
Sharp MX-M623U
Sharp MX-M753N
Sharp MX-M753U
Sharp SF2022
Sharp SF2022N
Sharp SF2025
Sharp SF2027
Sharp SF2027N
Sharp SF2030
Sharp SF2035
Sharp SF2040
Sharp SF2050
Sharp SF2052
Sharp SF2530
Sharp SF2540
Sharp SF7300
Sharp SF7320
Sharp SF7350
Sharp SF7370
Sharp SF7900
Sharp SF8300
Sharp SF8350
Sharp SF8400
Sharp SF8500
Sharp SF8570
Sharp SF8800
Sharp SF8870
Sharp SF8875