برد پاور پرینتر کانن Canon 4010

سازگاری با مدل های :
MF 4012
MF 4010
MF 4018
MF 4140
MF 4150
4018
4020
4022
4150
4322
4350
4140