برد فرمتر سامسونگ Formatter Board Samsung ML-2160

۶۰۰,۰۰۰ تومان

سازگاری با مدل های سامسونگ
Samsung ML-2160 Printer
Samsung ML-2161 Printer
Samsung ML-2165 Printer