فیوزینگ و اجزای فیوزینگ چیست؟وظیفه فیوزینگ در پرینتر چیست؟

فیوزینگ و اجزای فیوزینگ چیست؟وظیفه فیوزینگ در پرینتر چیست؟

فیوزینگ در پرینترنقش بسیار بسیار مهمی دارد ،وظیفه فیوزینگ در پرینترپخت تونر روی کاغذ یا پرینت کاربر پرینتر می باشد.

ک فیوزینگ شامل قطعاتی مهم مثل (هیتر،فیلم،چینی،بوش پرس،پرس )می باشد ک هریک وظیفه ای در پخت مطلوب تر تونررا دارند.

فیوزینگ پرینتر برق خود را از برد پاور میگیرد ودستور قطع وصل برق یا فرمان حرارت را از ترمیستور داخل هیتر می گیرد.

تمای ارور های فیوزینگ پرینتر از 52شروع می شوند.

 

 

 

نظرتون رو بنویسید:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

Registration

Forgotten Password?