دولوپر یا پودرسنگین درکپی چیست؟

دولوپر یا پودرسنگین درکپی چیست؟

دولوپر یا پودرسنگین چیست ؟

1.دولپردر دستگاه کپی نوعی مگنت یا اهن ربا بحساب می اید ،ک نقش مهمی در چاپ دارد.

2.کار دولپر در دستگاه نوعی باردار کردن درام می باشد ک تونر را از از مخزن تونر کشیده و ب روی درام اضافه میکند

3.دولپر اکثر دستگاه ها 450گرم می باشد(سعی تلاش این باشد ک دولپر اورجینال برای دستگاه بریزد)

4.دستگاه هایی ک روی کاتریج خود مگنت وجود ندارند از دولپر استفاده می کنند.

5.ایراداتی ک میتواند از دولپر باشند ،روی دستگاه های کپی که، بیشترین ایرادآن کم رنگ زدن می باشد .

 

 

نظرتون رو بنویسید:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

Registration

Forgotten Password?