تونریاپودرشارژچیست؟

 تونر چیست؟

پاسخ کوتاه این است: این یک پودر با فشار الکتریکی است که دارای دو ماده اصلی است: رنگدانه و پلاستیک. نقش رنگدانه کاملاً واضح است – رنگ آمیزی (مشکی ، در یک چاپگر تک رنگ) که متن و تصاویر را پر می کند را فراهم می کند. این رنگدانه درون ذرات پلاستیکی مخلوط می شود ، بنابراین با عبور گرمای فیوزر ، تونر ذوب می شود. این کیفیت نسبت به جوهر مایع به تعدادی تونر می دهد. عمدتاً ، تقریباً در هر نوع کاغذ کاملاً به الیاف متصل شده است ، به این معنی که متن به راحتی لک نخواهد شد.

 


نظرتون رو بنویسید:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

Registration

Forgotten Password?