عیب یابی و رفع خطا

توجه داشته باشید که در هنگام عیب یابی و رفع خطا در محصولات hp چنانچه ۲ عدد دستگاه کاملا مشابه و یکسان را در اختیار دارید و یکی از آن دستگاه ها به هر دلیل دچار مشکل و یا نقص فنی می باشد بهترین روش آزمایش کردن قطعات دستگاه معیوب نصب و اطمینان از کارکرد صحیح آنها در دستگاه سالم می باشد زیرا در دستگاهی که سالم است همه قطعات کارکرد خود را به درستی انجام داده و از اطمینان کافی نسبت به آن برخورد داریم

عیب یابی و رفع خطا

به طور مثال در نظر بگیرید که یک پرینتر hp در اختیار دارید که به هر دلیل دچار مشکل در برد فرمتر (ّFormatter) بوده و لازم است تا مورد بررسی و تعمیر قرار گیرد در این حالت بهتر است تا قطعه معیوب را بر روی دستگاه سالم نصب کرده و تست بگیریم زیرا ممکن است در دستگاهی که دچار مشکل و نقص فنی است به هر دلیلی یکی دیگر از قطعات دچار مشکل بوده و ما از آن بی خبر باشیم

فراموش نکنید که چنانچه قطعه معیوب را در دستگاه سال نصب کنید و یا از دستگاهی که بدون مشکل در حال کار کردن است قطعه برداشته و روی دستگاه  معیوب قرار دهید در هر صورت این ریسک را خواهید داشت که به سایر قطعات نیز آسیب برسد اما این بهترین روش و منطقی ترین حالت است

نکته مهم دیگر این است پیش از هر اقدامی قطعات را با علامت گذاری از هم مجزا کنید مثلا بر روی فرمتر (ّFormatter)  استفاده شده از دستگاه سالم علامت بخصوصی را بگذارید تا بتوانید در هنگام عیب یابی و رفع خطا آن را تشخیص دهید

نکته مهم دیگر در عیب یابی و رفع خطا علامت گذاری بر روی قطعات تست شده و مورد اطمینان است این کار دوباره کاری و اتلاف وقت جلوگیری کرده و روش آزمون و خطای شما را بهینه تر می کند

CART

Registration

Forgotten Password?